Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning kan være afgørende for både dit privatliv/din familie og udviklingen af din virksomhed. I hverdagen tænker man typisk ikke så meget på den slags.

Men situationer som skilsmisse/ophævelse af samlivet, dødsfald eller pludselig alvorlig sygdom/ulykke kan få uoverskuelige konsekvenser, hvis mulige risici ikke forinden er drøftet og afdækket.

Fjordland Jura rådgiver om både private forhold og erhvervsforhold. Med udgangspunkt i hvad du kan/skal gøre, for at sikre dig mod uventede hændelser samt hvilke muligheder der er når det konkrete problem allerede er opstået.

Primære rådgivningsområder:

  • Testamente, arv, dødsbobehandling
  • Fremtidsfuldmagter og generalfuldmagter
  • Ægtepagter (oprettelse af særeje)
  • Bodelinger (ved separation/skilsmisse)
  • Kontraktforhold (Forpagtningskontrakter, interessentskabskontrakter, lejeaftaler mv.)
  • Rådgivning af nødlidende virksomheder (bla. om hæftelser, kautionsforpligtigelser osv.)
  • Ansættelsesret (ved ansættelse, opsigelse, tvister, overenskomstforhold)
  • Gældsbreve, pantebreve
  • Selskabsstiftelser og selskabsretlige forhold
  • andre forhold...

Se mere på https://fjordland.dk/jura/ hvor du også finder kontaktoplysninger.

Kontakt os hvis du vil vide mere